Τετάρτη, Αυγούστου 10, 2011

Ο μυστικός δρόμος προς την αφύπνιση1ο. Η αφύπνιση της Συνείδησης είναι θέμα συσσώρευσης συνειδησιακής ενέργειας ή διαφορετικά αύξησης των δονήσεων ή της συχνότητας δόνησης της Ουσίας (Αντίληψης) μέχρι να φτάσει στο επίπεδο εκείνο που πλέον χαρακτηρίζεται σαν Συνείδηση.

2ο. Η Συνειδησιακή ενέργεια καταναλώνεται στην ταύτιση με την προσωπικότητα και τα "Εγώ" της (Ψυχολογικά ακόλουθα που προσωποποιούν ελαττώματα) και στην ταύτιση με τις αισθήσεις και τον εξωτερικό κόσμο.

Με άλλα λόγια με την ενέργεια της Ουσίας και την συνειδησιακή μας ενέργεια τρέφουμε την προσωπικότητα, τα "Εγώ" αλλά επίσης τον πλανητικό οργανισμό στον οποίον κατοικούμε.

3ο. Η αντιμετώπιση της διαρροής της συνειδησιακής ενέργειας δια μέσου της ταύτισης, θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και προς τις δύο γενικά κατευθύνσεις: Την Προσωπικότητα – Εγώ και τον πλανητικό οργανισμό.

4ο. Η εξάλειψη των ελαττωμάτων απελευθερώνει Ουσία αλλά όχι Συνείδηση.

Για να μετατραπεί η Ουσία σε Συνείδηση χρειάζονται συνειδητές εργασίες και ηθελημένες προσπάθειες προς την σωστή κατεύθυνση.

Υπάρχουν οι όροι:

Ουσία, Συνείδηση και Συνειδητότητα.

Η Συνειδητότητα είναι ένα χαρακτηριστικό και των δύο, τόσο της Ουσίας όσο και της Συνείδησης. Όσο αυξάνεται η συνειδητότητα της Ουσίας αυτή τείνει στο να μετατρέπεται σε Συνείδηση.

Η ποιότητα της Συνειδητότητας είναι συνάρτηση της Συνειδησιακής ενέργειας που συσσωρεύεται από την Ουσία. Η συσσώρευση της Συνειδησιακής ενέργειας εξαρτάται από τον χειρισμό της προσοχής από την Ουσία.

5ο. Η αντίληψη είναι λειτουργία της Ουσίας. Εργαλείο για την αντίληψη είναι η προσοχή. Με άλλα λόγια η λειτουργία της αντίληψης και ο χειρισμός της προσοχής είναι λειτουργίες της Ουσίας.

6ο. Αντιλαμβανόμαστε μόνο ότι προσέχουμε. Για την Ουσία υπάρχει μόνο ότι αυτή προσέχει. Αυτό περιλαμβάνει και τον Εαυτό της.

7ο. Το ξύπνημα ξεκινά από τον ηθελημένο και σωστό χειρισμό της προσοχής. Αυτό σημαίνει τον διαχωρισμό της προσοχής σε τρία (3) μέρη. Αρχικά και πάντα προς την Ουσία, για την αντίληψη και συνεχή επίγνωση της ίδιας, στην συνέχεια προς οτιδήποτε άλλο δεν ανήκει στην ίδια και τέλος στην επίγνωση της προσπάθειας γι΄ αυτόν τον διαχωρισμό. Έτσι έχουμε μια τριάδα για να παράγεται δημιουργία.

8ο . Όταν η Ουσία προσέχει τον εαυτό της, όταν η Ουσία έχει αντίληψη και επίγνωση του εαυτού της, τότε αυτό ονομάζεται ανάμνηση εαυτού. Το Είναι έχει διάφορα μέρη αλλά προς το παρόν ενσαρκωμένο έχουμε μόνο αυτό το Θεϊκό μόριο που λέγεται Ουσία. Καθώς ενσαρκώνουμε τα διάφορα μέρη του Είναι η ανάμνηση εαυτού διαφοροποιείται.

9ο. Όταν η Ουσία προσέχει τον εαυτό της η Ενέργεια που έρχεται από τον Πατέρα ανακυκλώνεται.

Το Χάος (Διάστημα στην αρχική του κατάσταση) κατέρχεται σαν ενέργεια (διάστημα σε διαδιακασία παραμόρφωσης από την δύναμη του Θεού) γίνεται ύλη (παραμορφωμένο διάστημα) και επιστρέφει σαν φως προς το Χάος. Κατεβαίνει ενέργεια και ανεβαίνει φως.

(Καθετί έρχεται από τον Θεό και καθετί γυρίζει σ’ Αυτόν. Γι΄ αυτό δεν υπάρχει ούτε ύλη ούτε ενέργεια, άλλα μόνο παραμορφωμένο διάστημα που αποκαλείται ύλη. Και αυτό που αποκαλείται ενέργεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μεταβατικό φαινόμενο μεταξύ διαστήματος στην αρχική του κατάσταση και παραμορφωμένου διαστήματος).

Ο άνθρωπος εμπεριέχεται στο Σύμπαν.

Κατά συνέπεια και για τον άνθρωπο ισχύει η ίδια νομοτέλεια που διέπει το Σύμπαν.

Φως και Συνείδηση συνηθίζεται να ταυτίζονται. Έτσι η ανάμνηση εαυτού καταλήγει να είναι μια μορφή μερικής αφύπνισης, η πορεία προς το Φως.

Ανακεφαλαιώνοντας, τόσο ο πλανήτης όσο και τα "Εγώ" με την προσωπικότητα, μας κλέβουν τις ενέργειες της Ουσίας μέσα από την ταύτιση της Προσοχής μαζί τους.

Την ταύτιση την ακολουθεί η γοητεία και την γοητεία ο ύπνος!!!

Όταν όμως η Ουσία ΥΠΑΡΧΕΙ και ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ - λειτουργεί, ώστε να ΒΙΩΝΕΙ και να ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΕΙ - παράγει ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ που αποκρυσταλώνεται δημιουργώντας ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ δηλαδή ΦΩΣ.

Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για την αφύπνιση της Συνείδησης.

 
Γνωστική Διδασκαλία
Σαμαέλ Αούν Βεόρ
Αστρική Προβολή
Γνώση
Διαλογισμός
Μυστικισμός
Θρησκείες
Τάντρα
Βιβλία
Επαναστατική Ψυχολογία
Λόγος Μάντραμ Θεουργία
Προφητεία
Samael Aun Weor
Μιλαρέπα
Χριστός
Ψυχολογία
Matrix
Βίβλος
Αστρικό Ταξίδι
Μυθολογία
Γνωστική Κίνηση
Εσωτερισμός
Ψυχή
Καμπαλα
Γνωστικισμός
Ζεν
Πνεύμα
Νους
Ευτυχία
Γνωστικοί
Hercolubus
Διαλέξεις
Αλχημεία
Θιβέτ
Ερκόλουμπους
Διάλεξη
Έρωτας
Φωνητική
Αστρικό Σώμα
Μαγεία
Σύντροφο
Σχέσεις
Σεξ
Γάμος
Αγάπη
Ανάμνηση Εαυτού
Ανάπτυξη
Αυτογνωσία