Δευτέρα, Ιανουαρίου 17, 2011

Η επιστήμη της ΑυτογνωσίαςΈχουμε μεθόδους και μελετάμε τον εαυτό μας με σκοπό να τον γνωρίζουμε, να τον κατανοούμε και να τον αγαπούμε. Γιατί η αγάπη δεν μπορεί παρά να είναι το αποτέλεσμα της κατανόησης και της Γνώσης.

Επειδή αγαπάμε τον εαυτό μας, μπορούμε και αγαπάμε και την ανθρωπότητα και επειδή την αγαπάμε στρεφόμαστε και την βοηθάμε στο παρόν, αλλά θα την βοηθάμε και στο μέλλον.
Γιατί γνωρίζουμε την άσκημη κατάσταση που βρίσκεται σήμερα αλλά και την τραγική που θα βρεθεί στο μέλλον.
Γνωρίζουμε επίσης όμως, ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις παρά μόνο αυτόν που γνωρίζει ότι χρειάζεται βοήθεια και την ζητά όχι με λόγια αλλά με έργα.

Έχοντας στοχαστεί και διαλογιστεί βαθειά, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι η ουσιαστικότερη βοήθεια που μπορεί να δοθεί σε κάποιον, είναι αυτή που σχετίζεται με την ανάπτυξη της συνείδησης του.
Ανάπτυξη πλήρως και σαφώς διαχωρισμένη σε δύο απόψεις:
την αύξηση της Ουσίας του που αποτελεί το πρωταρχικό υλικό του ψυχισμού του κάθε ανθρώπου και στην μετατροπή της σε συνείδηση, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό επίπεδο συνειδητότητας του.
Συνειδητότητα που θα τον βοηθά να αλλάζει το επίπεδο ύπαρξης του στο παρόν και στο μέλλον, ανεξάρτητα από την πορεία του πλανήτη και της ανθρωπότητας του.

Στα πλαίσια αυτά γίνεται μια προσπάθεια να αναπτυχθούν επιστημονικές μέθοδοι και να κοινοποιηθούν πληροφορίες και Γνώση με απώτερο σκοπό την συνεχή αύξηση και αφύπνιση της συνείδησης όλων όσων ενδιαφέρονται για τους σκοπούς αυτούς.


Αυτή είναι μια σειρά μαθημάτων η οποία παρέχει πλήρης θεωρητική και πρακτική καθοδήγηση πάνω στην επιστήμη της επανάστασης της Συνείδησης, επιστήμης που παρέχει στον άνθρωπο την αυθεντική αυτογνωσία (τα θέματα αναρτώνται σταδιακά).

1 - Εισαγωγή στην αυτογνωσία...

2 - Τα πέντε κέντρα της οργανικής μηχανής

3 - Η ανατομία του ανθρώπινου ψυχισμού

 
Γνωστική Διδασκαλία
Σαμαέλ Αούν Βεόρ
Αστρική Προβολή
Γνώση
Διαλογισμός
Μυστικισμός
Θρησκείες
Τάντρα
Βιβλία
Επαναστατική Ψυχολογία
Λόγος Μάντραμ Θεουργία
Προφητεία
Samael Aun Weor
Μιλαρέπα
Χριστός
Ψυχολογία
Matrix
Βίβλος
Αστρικό Ταξίδι
Μυθολογία
Γνωστική Κίνηση
Εσωτερισμός
Ψυχή
Καμπαλα
Γνωστικισμός
Ζεν
Πνεύμα
Νους
Ευτυχία
Γνωστικοί
Hercolubus
Διαλέξεις
Αλχημεία
Θιβέτ
Ερκόλουμπους
Διάλεξη
Έρωτας
Φωνητική
Αστρικό Σώμα
Μαγεία
Σύντροφο
Σχέσεις
Σεξ
Γάμος
Αγάπη
Ανάμνηση Εαυτού
Ανάπτυξη
Αυτογνωσία