Κυριακή, Νοεμβρίου 08, 2009

Μυητική προετοιμασία - 10

Λαμπρές αίθουσες γεμάτες με Φως και Ομορφιά υπάρχουν στον κόσμο του νου (του Ντεβατσάν). Εδώ βρίσκουμε μαύρους μάγους οι οποίους ομοιάζουν με Δασκάλους ανείπωτου Φωτός. Αυτοί οι σκοτεινοί Μπααλίμ μιλάνε μόνο για θεϊκά πράγματα, εν τούτοις κάνοντας χρήση των πιο ραφιναρισμένων τους φιλοσοφιών, μας συμβουλεύουν να εκσπερματώνουμε (να πορνεύουμε).

Πολλοί μυημένοι δεν ξέρουν πως να παραμείνουν ακλόνητοι μπροστά στις πράξεις αυτών των φωτοβόλων πειρασμών, έτσι, υποκύπτουν και πέφτουν στην άβυσσο.Ο Μωυσής, ο μεγάλος μυημένος, καταδικάζει την εκσπερμάτωση, δήλωσε:

"Και ο άνθρωπος, από τον οποίο θα έβγαινε έξω σπέρμα συνουσίας, θα λούσει ολόκληρο το σώμα του με νερό, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε ιμάτιο, και κάθε δέρμα, επάνω στο οποίο θα ήταν σπέρμα συνουσίας, θα πλυθεί με νερό, και θα είναι ακάθαρτο μέχρι την εσπέρα.

Και η γυναίκα, μαζί με την οποία θα συγκοιμόταν ο άνθρωπος με σπέρμα συνουσίας, θα λουστούν με νερό, και θα είναι ακάθαρτοι μέχρι την εσπέρα." - Λευιτικό 15: 16-18

Επομένως, ο Μωυσής καταδικάζει την εκσπερμάτωση ως ακάθαρτη.

Ωστόσο, οι σκοτεινοί Μπααλίμ διδάσκουν πως να εκσπερματώνει κανείς κατά την διάρκεια πρακτικών αρνητικής σεξουαλικής μαγείας, γιατί αυτοί περήφανα εκσπερματώνουν το σπέρμα τους κατά την διάρκεια των πρακτικών τους αρνητικής σεξουαλικής μαγείας. Τι κυνισμός! Τι απάτη!

Αυτού του τύπου λατρείες έχουν την καταγωγή τους στην λατρεία της φριχτής Θεάς Κάλι.

Η αδελφότητα της Κούλα και η Θέα αυτής Κάλι έχουν την καταγωγή τους στην μαύρη μαγεία των Ατλάντων. Εν τούτοις, στην σημερινή ημέρα και εποχή, η αδελφότητα αυτής της λατρείας της Θεάς Κάλι έχει το αρχηγείο της στην Ινδία.

Έτσι είναι πως, μέσα από αυτήν την Μαύρη Ταντρική Λατρεία, το αρνητικό φίδι (το φίδι του πειρασμού της Εδέμ) ξυπνάει και κατέρχεται προς τις ατομικές κολάσεις του ανθρώπινου όντος και γίνεται το όργανο Κουνταμπάφερ, η απαίσια ουρά των δαιμόνων. Με αυτόν τον τρόπο οι σκοτεινοί Μπααλίμ εξαπατούν τον αφελή.

Αυτές είναι "οι πράξεις των Νικολαϊτών, τις οποίες επίσης μισώ." (Αποκάλυψη 2)

Οι Χαναανίτες, οι κάτοικοι της Καρχηδόνας, της Τύρου και της Σιδώνας, καταστράφηκαν λόγων αυτών των λατρειών. Παρομοίως, αυτές οι απαίσιες πρακτικές ήταν η αιτία για τον βυθισμό της Ατλαντίδας.

Έτσι, ο Μαύρος Ταντρισμός είναι η λατρεία με την οποία τα άτομα μεταμορφώνονται στα επτά-κέφαλα θηρία, τα οποία αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Αυτή είναι η αποκρουστική πρακτική που μεταμόρφωσε τους Λεμουρίους και τους Άτλαντες σε τέρατα.

Για αυτόν τον λόγο κάθε εκπαιδευτής που διδάσκει Ταντρισμό με εκσπερμάτωση είναι ένας μαύρος μάγος.

- Απόσπασμα, από το βιβλίο "Τα Μεγάλα Μυστήρια" του Σαμαέλ Αούν Βεόρ (Samael Aun Weor) 
Γνωστική Διδασκαλία
Σαμαέλ Αούν Βεόρ
Αστρική Προβολή
Γνώση
Διαλογισμός
Μυστικισμός
Θρησκείες
Τάντρα
Βιβλία
Επαναστατική Ψυχολογία
Λόγος Μάντραμ Θεουργία
Προφητεία
Samael Aun Weor
Μιλαρέπα
Χριστός
Ψυχολογία
Matrix
Βίβλος
Αστρικό Ταξίδι
Μυθολογία
Γνωστική Κίνηση
Εσωτερισμός
Ψυχή
Καμπαλα
Γνωστικισμός
Ζεν
Πνεύμα
Νους
Ευτυχία
Γνωστικοί
Hercolubus
Διαλέξεις
Αλχημεία
Θιβέτ
Ερκόλουμπους
Διάλεξη
Έρωτας
Φωνητική
Αστρικό Σώμα
Μαγεία
Σύντροφο
Σχέσεις
Σεξ
Γάμος
Αγάπη
Ανάμνηση Εαυτού
Ανάπτυξη
Αυτογνωσία