Σάββατο, Δεκεμβρίου 12, 2009

Μυητική προετοιμασία - 12

Οι μαθητές μας πρέπει προσεκτικά να αποφεύγουν να διαβάζουν πολλές εφημερίδες. Σε ένα επίσημο γεύμα δημοσιογράφων μιας ανεξάρτητης εφημερίδας στη Νέα Υόρκη, ένας δημοσιογράφος καθαρά και ειλικρινά δήλωσε το ακόλουθο:

«Εμείς (οι δημοσιογράφοι) είμαστε διανοητικές πόρνες» - John Swinton, Νέα Υόρκη 1980.

Επομένως, δεν είναι κατάλληλο να διαβάζουμε πολλές εφημερίδες, εκτός αν θέλουμε να εκπορνεύσουμε το νου μας.

Χρειάζεται να έχουμε έναν απλό και αγνό νου, όπως ο νους ενός βρέφους. Έτσι, μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εισέλθουμε στα Μεγάλα Μυστήρια. Το διανοητικό είναι τόσο κουτό, που μπορεί να χάσει ολόκληρο το νόημα μιας πρότασης επειδή λείπει μόνο μια τελεία ή ένα κόμμα, εν τούτοις, μέσω της διαίσθησης, ο Γνωστικός χρειάζεται να δει ένα μόνο γράμμα για να καταλάβει.

Όλη η μοντέρνα ακαδημαϊκή στίξη και πολύπλοκη γραμματική της γλώσσας, όλες εκείνες οι διανοητικές περιπλοκές της τωρινής εποχής, εξυπηρετούν μόνο στο να μπερδεύουν το διανοητικό περισσότερο, ικανοποιούν μόνο το διανοητικό, εκπορνεύουν την νοημοσύνη.

Χρειάζεται να απελευθερώνουμε την νοημοσύνη μας από όλους τους τύπους τάξεων, θρησκειών, σχολών, πολιτικών κομμάτων, απόψεων περί χώρας και σημαιών, θεωριών κ.τ.λ.

Όλα αυτά τα πράγματα είναι η απέχθεια και ακαθαρσία της μεγάλης πόρνης (του διανοητικού ζωώδους νου), της οποίας ο αριθμός είναι 666.

- Απόσπασμα, από το βιβλίο "Τα Μεγάλα Μυστήρια" του Σαμαέλ Αούν Βεόρ (Samael Aun Weor) 
Γνωστική Διδασκαλία
Σαμαέλ Αούν Βεόρ
Αστρική Προβολή
Γνώση
Διαλογισμός
Μυστικισμός
Θρησκείες
Τάντρα
Βιβλία
Επαναστατική Ψυχολογία
Λόγος Μάντραμ Θεουργία
Προφητεία
Samael Aun Weor
Μιλαρέπα
Χριστός
Ψυχολογία
Matrix
Βίβλος
Αστρικό Ταξίδι
Μυθολογία
Γνωστική Κίνηση
Εσωτερισμός
Ψυχή
Καμπαλα
Γνωστικισμός
Ζεν
Πνεύμα
Νους
Ευτυχία
Γνωστικοί
Hercolubus
Διαλέξεις
Αλχημεία
Θιβέτ
Ερκόλουμπους
Διάλεξη
Έρωτας
Φωνητική
Αστρικό Σώμα
Μαγεία
Σύντροφο
Σχέσεις
Σεξ
Γάμος
Αγάπη
Ανάμνηση Εαυτού
Ανάπτυξη
Αυτογνωσία