Πέμπτη, Αυγούστου 03, 2006

Λόγος, Μάντραμ, Θεουργία - 9: Ειδικές Ασκήσεις
ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΔΡΟΜΗ)

Η δυνατότερη άσκηση στον κόσμο για ν` αναπτυχθεί η Διορατικότητα, είναι αυτή που ονομάζεται στον Αποκρυφισμό «Αναδρομική Άσκηση».

Ο μαθητής, βυθισμένος σε βαθύ εσωτερικό διαλογισμό, αρχίζει την πρακτική του κατ` αυτόν τον τρόπο: προσπαθεί να θυμηθεί λεπτομερώς τα τελευταία γεγονότα της ζωής του τα οποία συνέβησαν κατά την διάρκεια της ημέρας. Αργότερα, θα πλησιάσει την ανάμνηση των προτελευταίων ημερών και συνεχίζει κατ` αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει, με αυτόν τον τρόπο να μεταχειρίζεται την αντίληψή του και την προσοχή του αναδρομικά για όλο το δράμα της ζωής του. Θα εξαντληθεί για να θυμηθεί τις τελευταίες δέκα πέντε μέρες, τον τελευταίο μήνα, τον προτελευταίο…….τον τελευταίο χρόνο, τον προτελευταίο κτλ., πάντοτε με την αναδρομική μέθοδο, όπως εκείνος που επαναλαμβάνει την ανάγνωση ενός βιβλίου από την τελευταία σελίδα έως την πρώτη χωρίς να πηδήξει καθόλου τις ενδιάμεσες.

Συμβαίνει ότι προσπαθώντας να θυμηθείς τα πρώτα επτά χρόνια της παιδικής ηλικίας, η αναδρομική πρακτική γίνεται πολύ δύσκολη. Ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι όλα τα γεγονότα, όλες οι παραστάσεις εκείνης της περιόδου της παιδικής μας ηλικίας βρίσκονται κατατεθειμένες στον «θάλαμο του υποσυνείδητου», και, η σημαντική εργασία είναι να τραβήξεις στο Φως της συνείδησης αυτές τις αναμνήσεις από το βάθος αυτού του «θαλάμου».

Αυτό είναι δυνατόν μόνον κατά την στιγμή της παράδοσής μας στον ύπνο. Κάθε ανθρώπινο ον φθάνει στην επαφή με το υποσυνείδητο κατά την διάρκεια του ύπνου. Έτσι λοιπόν, κατά τις στιγμές του ύπνου, ο μαθητής θα συνδυάσει την Αναδρομική Άσκηση με τον ύπνο. Και θα προσπαθεί να θυμηθεί επαναλαμβάνουμε, όλα τα γεγονότα της ζωής του μέχρι να φθάσει στην ηλικία των επτά ετών, πάντοτε με την αναδρομική μέθοδο: Θα ξανά φέρει στην μνήμη του κάθε χρόνο, από το 70 μέχρι το 10 και μετά, ως την στιγμή που γεννήθηκε. Έχετε την βεβαιότητα ότι αυτές οι αναμνήσεις ξεπροβάλουν λίγο-λίγο, μετά από σκληρές προσπάθειες και μετά από πολλές ακάματες αναδρομικές πρακτικές κάθε νύχτα.


ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΝΤΡΑΜ

Ο σπουδαστής πρέπει να φωνοποιεί ,συνδυάζοντας το με την αναδρομική άσκηση, τα ακόλουθα μάντραμς:

ΡΡΡΡΡΡΑΑΑΑΑΑ…ΟΟΟΟΟΟΟΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ ΜΜΜΜ

Αυτά τα Μάντραμς θα φωνοποιούνται νοητικά όταν ο μαθητής αναθεωρήσει την ζωή του, μέχρι την γέννησή του, θα είναι προετοιμασμένος για να πηδήξει μέχρι τις αναμνήσεις της τελευταίας στιγμής της περασμένης του μετενσάρκωσης. Βέβαια αυτό υποδηλώνει μία υπέρ προσπάθεια και οπωσδήποτε μια μεγαλύτερη δαπάνη ενέργειας. Γι` αυτόν τον λόγο θα συνδυάσει ο μαθητής τον ύπνο με την αναδρομική άσκηση και με τα μάντραμς. Και θα προσπαθεί να ξαναζήσει με την ανάμνηση, την μνήμη, την τελευταία στιγμή εκείνης της μετενσάρκωσης, την προτελευταία, το γήρας, την ωριμότητα, την νεότητα, την εφηβεία, την παιδική ηλικία. Να ελπίζει και θα το πραγματοποιήσει! Κατά την διάρκεια αυτών των πρακτικών συμβαίνει το «Αστρικό Ξεδίπλωμα».

Ο σπουδαστής που θα είναι ικανός να ξαναζήσει τις περασμένες του Μετενσαρκώσεις, γίνεται δεκτός σαν ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΣ και, από αυτήν την στιγμή, θα είναι ικανός να σπουδάσει, στα Αρχεία της Φύσης, ολόκληρη την ιστορία της Γης και των Φυλών της.

Αυτή η αναδρομική άσκηση εξαναγκάζει το μετωπικό τσάκρα να γυρίζει.


ΔΙΑΚΟΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΝΤΡΑΜ

Η Διακοή είναι η «Μυστική Ακοή». Και αναπτύσσεται με τα ακόλουθα μάντραμς:
Γ Ι Ε ΟΥ Σ Ε
ΓΓΓΙΙΙΙΕΕΕΕ…..ΟΥΟΥΟΥΟΥ….ΣΣΣΣΣΣ….ΕΕΕΕΕΕ
Β Α ΟΥ Σ Ε
ΒΒΒΒΒΒΑΑΑΑΑ……ΟΥΟΥΟΥΟΥ…..ΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕ….

(Όπως παρατηρείτε, η φωνή πρέπει να προεκτείνεται στα επαναλαμβανόμενα γράμματα).
Βυθισμένος σε βαθύ διαλογισμό ο σπουδαστής, θα συλλαβίζει προσπαθώντας ν `αποκοιμηθεί.

Όταν θα έχει κατορθώσει ν` αποκοιμηθεί, θα προσπαθήσει ν` ακούσει την φωνή των φίλων του οι οποίοι βρίσκονται μακριά. Έτσι ξυπνά η «Εσωτερική Ακοή».

Υπάρχει άλλο ένα Μάντραμ το οποίο βοηθάει ν` αποκτηθεί η Διορατικότητα: ΑΟΥΜ ΤΣΙΒΑ ΤΟΥΝΙ Ε

Το ΑΟΥΜ, φωνοποιήται έτσι: ανοίγεται καλά το στόμα για να προφερθεί το Α, στρογγυλεύεται με το Ο και κλείνεται με το Μ. Και προεκτείνεται κάθε φωνήεν. Το μάντραμ ΤΣΙ, φωνοποιήται επιμηκύνοντας τον ήχο του Ι. Το μάντραμ ΒΑ, παρατείνοντας το φωνήεν Α. Το μάντραμ ΤΟΥΝΙ, με δύναμη, με τρόπο που το γράμμα Τ κτυπά στο ΟΥ. Και αυτό το ΟΥ θα παρατείνεται αρκετά και μαζί με το Ν, θα του δώσει μία σαν τον ήχο της καμπάνας αντήχηση. Τέλος το Ε, μόνο, θα παραταθεί όσο γίνεται περισσότερο, έτσι: ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ…..

Στο ΑΟΥΜ, το φωνήεν Α, ανεβαίνει σε τόνο` και κατεβαίνει στο ΟΥΜ. Και τα υπόλοιπα των μάντραμς, σε τόνο πολύ χαμηλότερο από αυτό του ΟΥΜ.


ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΚΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Αυτή η άσκηση είναι: ο διαλογισμός και η πολύ βαθιά προσευχή. Συνιστούμε την προσευχή του Πάτερ Υμών.

Ένα Πάτερ Υμών καλά διατυπωμένο, ισοδυναμεί με μία ώρα Διαλογισμού: προσευχήσου, έτσι για μία ώρα.

Η προσευχή είναι η συνομιλία με τους Θεούς. Βυθισμένοι σε πολύ βαθύ ύπνο και όταν διαλογίζεστε πολύ βαθιά, κουβεντιάζετε νοητικά με τους Θεούς. Κάθε φράση του Πάτερ Υμών είναι μία τέλεια Φόρμουλα για να μιλάς με Αυτόν. Χαλαρωμένοι στοχαστείτε στο περιεχόμενο της κάθε φράσης και θα δείτε και θ` ακούσετε τον Πατέρα που είναι στο Κρυφό. Θ` αφυπνιστεί το τσάκρα της Καρδιάς .


ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

Υπενθυμίζουμε ότι αυτό το πλέγμα είναι το κέντρο της τηλεπάθειας.

Ο μαθητής καθισμένος σε μία άνετη πολυθρόνα, με το πρόσωπο στραμμένο προς την ανατολή, θα φανταστεί εκεί σε αυτήν την μακρινή απόσταση, έναν απέραντο Σταυρό, ν` ακτινοβολεί, μ` ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Φαντάζεται ότι εκπέμπει ακτίνες χρυσές και γαλάζιες οι οποίες φθάνουν μέχρι το ηλιακό σας πλέγμα, που είναι τοποθετημένο στην περιοχή του αφαλού. Ο μαθητής θα προσπαθήσει να αισθανθεί τους παλμούς αυτών των ακτινών να λούζουν με φως το τσάκρα αυτού του πλέγματος.

Ταυτόχρονα, θα εξασκεί το μάντραμ με το φωνήεν ΟΥ, το οποίο θα προφέρεται επί μακρό, σε τόνο μεσαίο: ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ ….

Αυτή η άσκηση αν πραγματοποιείται μισή ώρα καθημερινά. Θα αποκτάται η Τηλεπάθεια.

Όταν αναπτύσσεται το τσάκρα του ηλιακού πλέγματος, το μετωπικό τσάκρα γεμίζει με λαμπρότητα και με φωτιά και ο Διορατικός αντιλαμβάνεται όλες τις αστραφτερές αποχρώσεις της αύρας του ατόμου και όλα τα «νοητικά σχήματα» τα οποία επιπλέουν, με τα φλογερά χρώματά τους, στους ανώτερους κόσμους.


ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ

Αυτή η άσκηση μας δίνει την εξουσία για ν` αντιληφτούμε αυτό το οποίο υπάρχει στους εσωτερικούς κόσμους, σε οποιοδήποτε επίπεδο: φυσικό, αστρικό, νοητικό κτλ.
Όταν ο μαθητής χρειάζεται ν` αντιληφθεί διορατικά κάτι κατεπειγόντως, θα βυθιστεί σε βαθύ εσωτερικό διαλογισμό, ενώ ταυτόχρονα θα φωνοποιεί αυτό το μάντραμ: ΠΡΟΓΟΥΕΟΑ

Θα πραγματοποιεί την φωνοποίηση επιμηκύνοντας τον ήχο του κάθε γράμματος. Είναι απαραίτητο οι σπουδαστές του εσωτερισμού να μαθαίνουν να συγκεντρώνονται βαθιά .Βαθιά συγκέντρωση. Τέλειος διαλογισμός και υπέρτατη λατρεία. Αυτά είναι τα τρία σκαλοπάτια της μύησης.

Η συγκέντρωση, ο διαλογισμός η λατρεία και τα μάντραμς μας μετατρέπουν σε αληθινούς Θεουργούς. Η συγκέντρωση, ο διαλογισμός και η υπέρτατη λατρεία μας οδηγούν στο Σαμαδί.

Πρέπει να γνωρίζουμε να συγκεντρωνόμαστε .
Πρέπει να γνωρίζεις να διαλογίζεσαι.
Πρέπει να γνωρίζεις να φωνοποιείς τα μάντραμς και πρέπει να γνωρίζεις να λατρεύεις.

 
Γνωστική Διδασκαλία
Σαμαέλ Αούν Βεόρ
Αστρική Προβολή
Γνώση
Διαλογισμός
Μυστικισμός
Θρησκείες
Τάντρα
Βιβλία
Επαναστατική Ψυχολογία
Λόγος Μάντραμ Θεουργία
Προφητεία
Samael Aun Weor
Μιλαρέπα
Χριστός
Ψυχολογία
Matrix
Βίβλος
Αστρικό Ταξίδι
Μυθολογία
Γνωστική Κίνηση
Εσωτερισμός
Ψυχή
Καμπαλα
Γνωστικισμός
Ζεν
Πνεύμα
Νους
Ευτυχία
Γνωστικοί
Hercolubus
Διαλέξεις
Αλχημεία
Θιβέτ
Ερκόλουμπους
Διάλεξη
Έρωτας
Φωνητική
Αστρικό Σώμα
Μαγεία
Σύντροφο
Σχέσεις
Σεξ
Γάμος
Αγάπη
Ανάμνηση Εαυτού
Ανάπτυξη
Αυτογνωσία